Uppgifter om eleven

Förnamn:


Efternamn:


Personnummer:


Skola och årskurs:


Telefonnummer:


Gatuadress:


Postadress:


Instrumentval

Jag vill spela:


Jag vill i andra hand spela:


Jag har tidigare spelat i Kulturskolan:


Syskonrabatt - uppgifter om anmälda syskon:


Jag förbinder mig att betala avgiften enligt bifogade villkor

Namn:


Personnummer:


Telefon Hem/Mobil


E-post:


Övriga upplysningar:


Jag godkänner att mitt barn kan komma att finnas med på bild ev. bildpublicering på Kulturskolans webb eller i övrig marknadsföring.