Kontaktformulär

Anhörigstöd finns för dig som har någon närstående som på grund av sjukdom, funktionshinder, missbruk, relationsproblematik eller ålderssvaghet behöver stöd i vardagen.
Anhörigstöd omfattar alla åldersgrupper.

    · Vi kan berätta om stöd och hjälp som finns
    · Vi lyssnar och kan ge råd utifrån din situation
    · Vi kan vägleda till olika kontakter

Om du vill att vi från anhörigstödet ska ta kontakt med dig, fyll i dina uppgifter här:

Namn:


Telefonnummer:


E-post:

Vill du själv ta kontakt? Ring anhörigstödet på telefon 0278-257 15 eller skicka e-post till: anhorigstod@bollnas.se