Ansökan till tjänst inom Bollnäs kommun

Tjänstens referensnummer:


Förnamn:


Efternamn:


Adress:


Postnummer:


Postadress:


Telefon:


E-post:


Utbildningsnivå:


Utbildningsområde:

Erfarenhet inom arbetsområdet för den akuella tjänsten:


Total arbetslivserfarenhet:


Nuvarande titel:


Har B-körkort


Bifoga CV, personligt brev, videopresentation o dyl:
Fil 1:


Fil 2:


Fil 3:


Fil 4:


Fil 5:

Övriga anteckningar:


Hur hittade du den här jobbannonsen:När du registrerar din ansökan behandlar Bollnäs kommun dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningens (GDPR), lagliga grund artikel 6.1c, rättslig förpliktelse. Bollnäs kommun behandlar de personuppgifter du bifogat i syfte att genomföra rekryteringsarbetet kopplat till detta rekryteringsärende. De personuppgifter som vi kommer att behandla är beroende av vad du har bifogat i dina ansökningshandlingar. Dessa uppgifter kan – men behöver nödvändigtvis inte – inkludera foto, kön, namn, personnummer och adress.

Vid registrerad ansökan kommer dina bifogade personuppgifter att sparas digitalt i minst 2 år för att möjliggöra eventuell överklagan av rekryteringsbeslut, med stöd enligt § 23 i lag om förbud mot diskriminering. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Bollnäs kommun, e-post bollnas@bollnas.se eller telefon 0278-250 00 (vx).Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@kfsh.se, för mer information se www.bollnas.se/personuppgifter. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Åter till platsannonsen