Tillsynshandläggare
ansök senast 2017-02-17


Administrativ assistent
ansök senast 2017-02-17


Ekonomiadministratör
ansök senast 2017-02-17


Socialsekreterare till mottagningsenheten
ansök senast 2017-02-19


Leg Sjuk,- Distriktssköterska till särskilt boende 100%. Ekonomitid.
ansök senast 2017-02-26


Leg Sjuk,- Distriktssköterska till särskilt boende, natt.
ansök senast 2017-02-26


Säsongsarbete inom Park eller Anläggning
ansök senast 2017-02-28


Speciallärare på Nyhamre skola
ansök senast 2017-03-02


Leg Arbetsterapeut 100%
ansök senast 2017-03-03


Leg Sjuksköterskor till semestervikariat sommaren 2017
ansök senast 2017-03-03


Leg Fysioterapet/sjukgymnast och Leg Arbetsterapeut till sommarvikariat
ansök senast 2017-03-03


Handläggare överförmyndarenheten
ansök senast 2017-03-05


Skolbibliotekarie vid Bollnäs kommuns grundskolor
ansök senast 2017-03-06


Studie- och yrkesvägledare vid Bollnäs kommuns grundskolor
ansök senast 2017-03-06


Kökschef Karlslund Servicehus
ansök senast 2017-03-15


Semestervikarier till Kostenheten
ansök senast 2017-04-30


Lärare engelska åk 4-6 Arbråskolan
ansök senast Löpande


Fritidspedagog Kilbergsskolan
ansök senast Löpande


Lärare 1-7 eller 4-9 Ma/No Kilbergsskolan
ansök senast Löpande


Klasslärare F-2 på Kilafors skola
ansök senast Löpande


Speciallärare på Kilbergsskolan
ansök senast Löpande


Sommarvikarier inom äldre- och omsorgen om personer med funktionsnedsättning
ansök senast Löpande


Integrationshandledare till Pannotia HVB - Semestervikariat
ansök senast löpande


Förskollärare till Humlan, Klockargårdens förskola
ansök senast Löpande


Flyktinghandläggare
ansök senast Löpande


Är du vår nästa förskollärare?
ansök senast Löpande


Är du vår nästa grundskollärare?
ansök senast Löpande


Kontaktpersoner/fritidskompis
ansök senast Löpande