Socialsekreterare till försörjningsstödsenheten
ansök senast 2017-08-20


Enhetschef till hemtjänsten inom Bollnäs området
ansök senast 2017-08-21


Enhetschef till Ängslunda i Arbrå, särskilt boende/återkommande korttidsvistelse
ansök senast 2017-08-21


Enhetschef till sjuksköterskor i särskilt boende
ansök senast 2017-08-21


Tryckare
ansök senast 2017-08-25


Uppsökande och informerande verksamhet
ansök senast 2017-11-01


Modersmålslärare / Studiehandledare i Somaliska
ansök senast BUF 2017-08-13


Kontaktpersoner/fritidskompis
ansök senast Löpande


Lärare år 1-3 samt lärare år 4-6 till Arbrå skola
ansök senast Löpande


Lärare i TY/SVA till Kilafors skola
ansök senast Löpande


Lärare i Ma/No till Alirskolan
ansök senast Löpande


Lärare i idrott till Alirskolan
ansök senast Löpande


Specialpedagog förskola
ansök senast Löpande